ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 26/04/2564

  | 
  112 ครั้ง

ประธานบอร์ด สรพ. ส่งกำลังใจให้บุคลากรเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานกรรมการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019 (โควิด -19) ในนามของผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ผมมีความเป็นห่วง และตระหนักถึงความเป็นผู้ที่เสียสละในการปฏิบัติภาระกิจและรับผิดชอบอันใหญ่หลวงต่อประชาชนและประเทศ   

สรพ. ไม่ได้นิ่งนอนใจเราอยากจะช่วยสถานพยาบาลท่าน เท่าที่สถาบันจะการดำเนินงานได้ภายใต้ภารกิจที่เรารับผิดชอบ โดยเบื้องต้นเราพยายามที่จะลดภาระงานของท่านในการที่จะต้องเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรอง หรือขอรับการรับรองใหม่   โดยขณะนี้ สรพ. พยายามคิดวิธีการ ตลอดจนแนวทางการทำงานเพื่อเสริมพลัง เพื่อทำให้ท่านลดภาระงาน ในการที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อขอการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA .     ทั้งนี้ท่านจะได้มีเวลาให้กับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลัง ทำงานเพื่อดูแลประชาชนของเราให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19 ) ที่มันกำลังรุกล้ำเข้ามาในประเทศเราอย่างหนัก   ท้ายสุดนี้ก็ขอให้ท่านสบายใจได้ว่าเรื่องการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในขณะนี้จะยังไม่เป็นภาระของโรงพยาบาลหรือสถานบริการอย่างแน่นอน และขออวยพรให้ท่านและครอบครัวปราศจากโรคภัย ขอให้ทำงานด้วยความสุข และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง  เราชาวสรพ.ขอให้กำลังใจทุกท่าน

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;