ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 27/04/2564

  | 
  887 ครั้ง

สรพ. เชิญชวนเข้าชมผลงานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน 357 ชิ้นงานสรพ. ขอเชิญชมผลงานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ในรูปแบบนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ (Electronic Poster)   357  ชิ้นงาน ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare” ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference) ที่จัดขึ้นแล้วในระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ผลงานวิชาการทั้ง 357 ผลงาน  ได้ถูกจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้สะดวกต่อการเรียนรู้ ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้  

Effective Care Service

Leadership & Management

Logistic & Supply Chain

Patient Report Outcome

Primary, Community and Integrated Care

Quality, Cost, Value

Safety

Technology & Innovation

Trust your Soul (Spirituality, Passion, Narrative)

ซึ่งท่านที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ ได้  ที่ https://forumhai.com/publishdocument/4


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;