ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 03/05/2564

  | 
  1157 ครั้ง

สรพ. ประกาศ หลักเกณฑ์การเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฉบับที่ 5/2564เพื่อให้การเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5/2564  ขึ้น  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของสถาบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฉบับที่ 5/2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;