ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 19/05/2564

  | 
  1581 ครั้ง

สรพ.พัฒนาระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Healthcare Accreditation Application) แบบเว็บเพจ        สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ทำการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Healthcare Accreditation Application) แบบเว็บเพจ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อใช้ในการบริหารกระบวนการรับรองสำหรับสถานพยาบาล     

       ซึ่งปัจจุบันสรพ.ได้เริ่มเปิดใช้งานแล้ว ที่ website : https://hospital.ha.or.th สำหรับสถานพยาบาลที่มีความประสงค์จะขอเข้าใช้งาน   สามารถติดต่อมายังช่องทาง Line openchat : ตามQR Code ที่แจ้งไว้ หรือติดต่อผู้ประสานงาน คุณ นวลพรรณ สูงสมสกุล 02-8329443 และเพิ่มช่องทางรับทราบปัญหาการแก้ไข : https://forms.gle/jqmGfkEuUksjJqEM8


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;