ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 19/05/2564

  | 
  84 ครั้ง

“สาธิต” นำ WHO-สรพ. เยี่ยมชมระบบการดูแลผู้ป่วยโควิดของ สบยช.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) เยี่ยมชมระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พัฒนาศักยภาพให้ดูแลผู้ป่วยโควิดอาการสีเหลืองได้ 234 เตียง เน้นผู้ป่วยโควิดติดยาเสพติดและมาเป็นครอบครัว

 วันนี้ (19 พฤษภาคม 2564) ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จ.ปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ดร.ริชาร์ด บราวน์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหอผู้ป่วยโควิด ฯ ของกรมการแพทย์

 ดร.สาธิตกล่าวว่า วันนี้ได้เชิญผู้แทนองค์การอนามัยโลก และสรพ. มาเยี่ยมชมการดำเนินงานหอผู้ป่วยโควิดส่วนขยาย ฯ (Extended Cohort Ward) ของสบยช. ซึ่งเป็นโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ได้พัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ) และ สีเหลือง (มีอาการปานกลาง) ได้ โดยมีทีมปฏิบัติการฉุกฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ  (Thailand Emergency Medical Team : Thailand EMT) วางระบบและแนวทางการรักษาให้กับทีมบุคลากรการแพทย์ที่มาปฏิบัติงาน ซึ่งระบบการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด 19 เป็นจุดแข็งของประเทศไทย โดยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามและ  Hospitel (ฮอลพิเทล) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 อาการสีเขียวจำนวนมาก และเพิ่มจำนวนเตียงสำหรับรับผู้ป่วยโควิดอาการสีเหลือง

 ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 สบยช. ได้เปิดหอผู้ป่วยโควิดเฉพาะกิจ (Cohort Ward) จำนวน 34 เตียง และได้เปิดหอผู้ป่วยโควิดส่วนขยาย (Extended Cohort Ward) เพิ่มอีก 200 เตียง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 รวมทั้งหมด 234 เตียง รับผู้ป่วยโควิดที่ติดยาเสพติดและที่มาเป็นครอบครัว เนื่องจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดและจิตแพทย์ โดยมีเครือข่ายบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในภูมิภาค 6 แห่ง และ โรงพยาบาลอื่นๆ ในกรมการแพทย์ มาร่วมดูแล เป็นที่มาของชื่อหอผู้ป่วยโควิดส่วนขยาย รวมทั้งมีเครือข่ายโรงพยาบาลมะเร็ง  มูลนิธิร่วมกตัญญู มาร่วมดูแลด้วย

 “ผู้ป่วยที่รับมาส่วนใหญ่อาการสีเหลืองและมีสีเขียวบางส่วน หากมีอาการสีแดงจะส่งต่อโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ขณะนี้มีผู้ป่วยอาการสีแดงอยู่ 6 ราย ปัจจุบันดูแลผู้ป่วยโควิดแล้วประมาณ 472 ราย หายกลับบ้าน 223 ราย กำลังรักษา 226 ราย เหลือเตียงว่าง 8 เตียง ผู้ป่วยมีความประทับใจ มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90”ดร.สาธิตกล่าว

 ทั้งนี้ หอผู้ป่วยส่วนขยายฯ ใช้อาคารในส่วนของการประชุม อบรม สัมมนา  มาปรับเป็นหอผู้ป่วย 3 ชั้นชั้นละ 60 กว่าเตียง มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้ป่วยตลอด 14 วัน มีกล้องวงจรปิดดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แต่ละชั้นมีช่องทางการสื่อสารกับผู้ป่วย ทั้งโทรศัพท์สายใน จุดบริการเว็บซิงค์ช่วยให้เห็นหน้าคนไข้ สามารถสังเกตอาการเหนื่อยหอบขณะพูดคุยได้ มีการตั้งไลน์กลุ่มกับผู้ป่วย และมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ใส่ชุด PPE ครบถ้วนตามมาตรฐานเข้าไปสร้างความเข้าใจการทำกิจกรรมแต่ละวัน พร้อมแบ่งผู้ป่วยเป็นโซน มีหัวหน้าโซนต่อ 10  เตียง เพื่อช่วยสื่อสารเรื่องการทำความสะอาด การเก็บขยะ ห้องน้ำ การใช้แอร์หรือไฟฟ้า   

cr: แหล่งที่มาของข่าว https://bit.ly/3wmUWtf 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;