ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 20/05/2564

  | 
  57 ครั้ง

สรพ. ร่วมกับ บี. บราวน์ และ GIZ มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาล ฝ่าวิกฤติโควิด-19สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัดและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานพยาบาล อีกทั้งเป็นการให้กำลังใจและแทนคำขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางแพทย์

 

(วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) พร้อมนายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด และมร. ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ได้ร่วมส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ Softa-Gel จำนวน 6,720 ขวดให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ

 

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) กล่าวว่าการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขในการรับมือกับ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ซึ่งมีความรุนแรงกว่ารอบแรกมาก จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงกว่าเดิมอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนัก และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ดังนั้น สรพ. จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพสูงให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างหนัก นอกจากนี้ สรพ.ก็ได้ร่วมออกแบบจัดทำข้อมูลความรู้แบบ e-leaning เรื่องการทำความสะอาดมือที่ถูกต้องและการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหรือ PPE เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วย”  

 

คุณสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในขณะที่การระบาดของไวรัส โควิด-19 ยังมีต่อเนื่อง บริษัท บี. บราวน์จึงได้ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ Softa-Gel ที่มีคุณภาพและผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 14476 ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม ซึ่งรวมถึงไวรัสโคโรนา ทั้งยังผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 1500 ขององค์การอนามัยโลก และมาตรฐาน EN 1276 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทำให้บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของคนไทย”

 

โครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ ภายใต้ความร่วมมือของ  สรพ.  บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด และ GIZ ขอสนับสนุนการต่อสู้โควิด-19 และรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนในสถานที่แออัด รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เพราะการดูแลสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;