ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 20/05/2564

  | 
  98 ครั้ง

สรพ. ลงพื้นที่ เยี่ยมชมบริเวณจุดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด 19 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และแพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และคณะเข้าเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;