ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 27/05/2564

  | 
  89 ครั้ง

คณะผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. ร่วมสนับสนุนอาหารเช้าส่งมอบให้บุคลากรสาธารณะสุข ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลบุษราคัมคณะผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. นำทีมโดยนายแพทย์อนุวัฒน์   ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมสนับสนุนอาหารเช้าส่งมอบให้บุคลากรสาธารณะสุข ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลบุษราคัม  จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องทุกเช้าเป็นระยะเวลา  10 วัน  


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;