ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 20/08/2564

  | 
  251 ครั้ง

สรพ.ขอเชิญชวน การอบรมและส่งผลงานในการอบรมสัมมนา“ประสานพลังเครือข่ายในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ” 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนสถานพยาบาล เข้าร่วมการอบรมและส่งผลงาน ในการอบรมสัมมนา “ประสานพลังเครือข่ายในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 -13.00 น. ทางfacebook.com/HATHAILANDfanpage  สถานพยาบาลที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการตอบรับและส่งผลงาน  ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ผลงานการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม /ผลงานการบริการวัคซีน COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพ/ผลงานการจัดบริการ Community Isolation /การพัฒนาคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ /การจัดระบบส่งต่อ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  ได้ ที่ https://bit.ly/3A75myW    สามารถจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 นี้ เท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณภาณุมาศ ก้านสันเทียะ โทร 0812993310 หรือ คุณวัชราภรณ์ เหมือนคิด โทร 0845445158

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;