ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 12/09/2564

  | 
  90 ครั้ง

สรพ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ที่นำแนวคิดตามมาตรฐาน HA มาบริหารจัดการและวางระบบดูแลผู้ป่วยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์  โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ให้การต้อนรับ สำหรับจุดเด่นที่สำคัญของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้และเป็นลักษณะเฉพาะนอกเหนือจากโรงพยาบาลสนามอื่นๆ  คือการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทีมงานสหวิชาชีพต่างๆ  อาทิ ทีมวิศวกรที่มาช่วยออกแบบระบบไอทีในการดูแลผู้ป่วย  มีนักสังคมสงเคราะห์ช่วยดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  มีทีมล่ามในการแปลภาษาเพื่อช่วยสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติ  มีนักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความเครียด รวมถึงการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยจากแท็กซี่ที่เคยเป็นผู้ป่วยร่วมเข้ามาเป็นจิตอาสา ซึ่งถือเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงกันในทุกมิติ นอกเหนือจากการนำแนวคิดตามมาตรฐาน HA มาใช้ในการบริหารจัดการและวางระบบงานในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีด้วย จุดเด่นหลักๆ คือ การบริหารจัดการ การเลือกอาคารที่มีความเหมาะสมมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่อยู่ใกล้ชุมชน  นอกจากนี้ยังมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

 

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;