ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 15/10/2564

  | 
  655 ครั้ง

สรพ. เผยแผนการจัดอบรมประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับสถานพยาบาล   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้จัดทำแผนการจัดอบรมประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทาง Hospital Accreditation สำหรับบุคลากรของสถานพยาบาล โดยพัฒนาหลักสูตรทั้งเนื้อหา และช่องทาง/วิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันสอดคล้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยในไตรมาส 1-3 ทุกหลักสูตรจัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom) สำหรับไตรมาส 4 จัดอบรมแบบ on site ที่โรงแรม หรือจัดอบรมแบบผสมผสานทั้งในสถานที่และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid)   สำหรับสถานพยาบาลที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดของแต่ละหลักสูตร และสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ register.ha.or.th

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;