ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 13/10/2564

  | 
  26 ครั้ง

สรพ.ร่วมกับ บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) และ GIZ Thailand ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเจลแอลกอฮอลล์ ให้กับโรงพยาบาลเสนา 

สรพ.ร่วมกับ บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) และ GIZ Thailand  ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเจลแอลกอฮอลล์ ให้กับโรงพยาบาลเสนา

 

วันที่  11 ตุลาคม 2564  นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วยแพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และคุณสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนจาก GIZ Thailand  ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเจลแอลกอฮอลล์ ให้กับโรงพยาบาลเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ ภายใต้ความร่วมมือของ  สรพ.  บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด และ GIZ สนับสนุนการต่อสู้โควิด-19  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานของ บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขในการรับมือกับ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนในสถานที่แออัด รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เพราะการดูแลสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;