หลักสูตร Public Training

Hybrid training

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / Hybrid training

Hybrid Training

         สรพ.ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบผสมเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับสถานพยาบาลที่สนใจ โดยเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม zoom พร้อมกับการจัดอบรม ณ สถานที่ (hybrid training) เพื่อตอบโจทย์ผู้สมัครอบรมที่ไม่สะดวกเดินทาง จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่และประหยัดค่าใช้จ่าย ร่วมกับการจัดในสถานที่สำหรับบุคลากรสถานพยาบาลที่สามารถเดินทางมา ณ สถานที่ได้ 

         

ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 28 มี.ค. 67

เอกสารแนบ
  1. วิธีลงทะเบียนสมัครอบรมเว็บ register.ha.or.th.pdf
    View
  1. PR_รายละเอียดหลักสูตรอบรมปีงบประมาณ 2567_Final _1_.pdf
    View