คลังความรู้

องค์ความรู้ HA National Forum

หน้าหลัก / คลังความรู้ / องค์ความรู้ HA National Forum

7 Jun 2022

Leadership Hack : Future Management...

วิทยากร รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (คณะแพทยศาสตร...

7 Jun 2022

B1-201 ทำ Risk ให้ครบรส

วิทยากร ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิกร (คณะแพทยศาสตร์ศ...

2 Jun 2022

รากฐาน สานต่อ ก่อการไกล

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-10.00 น.

3 May 2022

Poster ผลงานวิชาการ HA National For...

Poster ผลงานวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 ...

14 Dec 2021

หลัก คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ใช้ภาษาง...

องค์ความรู้จากการประชุม HA National Forum