องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

หน้าหลัก / เกี่ยวกับ สรพ. / การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)