คลังความรู้

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

หน้าหลัก / คลังความรู้ / เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

7 Jun 2022

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN...

ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัต...

2 Jun 2022

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สถาบันรับรอง...

สำหรับ : ผู้ใช้งานระบบ (User Manual) วันที่ประกาศใ...

31 May 2022

คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน เป...

31 May 2022

เทคนิคการจดบันทึก

นางสาวสุพรรณี สุวรรณศรี วิชาการฝึกอบรม สรพ. (บาง...