ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หน้าหลัก / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมสร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

Author : chatarun Date : 03 Mar 2022
View : 3,968 Tags :

กิจกรรมสร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

    กิจกรรม Shared Vision เครือข่ายความร่วมมือ HACC QLN QC

                  ผลการดำเนินงาน : วันที่ 23 ธค. 63 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Shared Vision การทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปีงบประมาณ 2564 เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานของเครือข่ายให้สอดคล้องกับทิศทางของ สรพ โดยมีทีมพี่เลี้ยง QLN จำนวน 73 เครือข่ายเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน ทั่วประเทศ การประชุมแบบ hybrid แบ่งเป็น ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 10 ครือข่าย และได้ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom ไปยังห้องประชุมของเครือข่ายจังหวัดอีก 63 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คน เป้าหมายการทำงานเครือข่าย ส่วนใหญ่เป็นการต่ออายุการ รับรอง HA จำนวน 28 แห่ง ขอรับรอง DHSA จำนวน 15 แห่ง เครือข่าย SHA 5 แห่ง และ HNA 16 แห่ง ซึ่งสรพ. จะนำไปวางแผนต่อไปคลังภาพ
เอกสารแนบ
  1. O_33 _เครือข่าย QLN.pdf
    View