ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดหลักสูตรเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจงานคุณภาพเข้าสู่การเป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ

Author : admin Date : 06 Jan 2022
View : 59 Tags :

        แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 1 Preparation for Coach เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ทำความเข้าใจระบบสุขภาพ Healthcare system” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 6 -7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร        สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 1 Preparation for Coach เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ในครั้งมีจัดขึ้นโดยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นที่ปรึกษา Quality coach ของสถาบัน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะในการโค้ช การสร้างการเรียนรู้หรือให้คำแนะนำ และความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน HA และเครื่องมือคุณภาพพื้นฐาน โดยมี รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธาน HACC และทีมผู้เยี่ยม ที่ปรึกษาคุณภาพ เป็นทีมวิทยาในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจงานคุณภาพ เข้าร่วมการอบรมและเตรียมตัวเข้าเป็น Quality Coach จำนวน 35 คนคลังภาพ