ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 10 May 2022
View : 242 Tags :

ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันได้พิจารณา และอนุมัติการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากรายงานผลการเยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 แห่ง สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ 

   เรื่อง การดูแลรักษา ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

           โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

    เรื่อง ระบบการป้องกัน และดูแลรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

           คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

    เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นอายุการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง

           คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ
  1. ประกาศรับรองเฉพาะโรค _ฉบับที่ 4_2565_.pdf
    View