ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

Author : anurak Date : 25 Jul 2022
View : 71 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข