ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) เข้าร่วม “ โครงการเยาวชนคนคุณภาพ”

Author : anurak Date : 04 Aug 2022
View : 600 Tags :

      สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม6) ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล, (จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดนครปฐม,จังหวัดนนทบุรี,จังหวัดสมุทรปราการ,สมุทรสาคร) ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่สนใจเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ / พยาบาลเภสัชกร หรือสหสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข เข้าร่วม “โครงการเยาวชนคนคุณภาพ” เพื่อเรียนรู้ คุณภาพและความปลอดภัยในระบบริการสุขภาพ ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อศึกษาภารกิจของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และสหสาขาวิชาชีพ ในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA

        ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนคุณภาพและผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนคนคุณภาพ” และลงพื้นที่ศึกษาดูงานในสถานพยาบาล ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ โรงแรมในพื้นที่ จังหวัด นครนายก หรือ นครปฐม หรือ ราชบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRgbg5spL0b4w9hSC2zHYdqn1s0VeFPZ8g1NGzjLy55EAWbQ/viewform

หรือ scan qr code


เอกสารแนบ
  1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนคุณภาพ.docx
    ดาวน์โหลด
  1. ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ เยาวชนคนคุณภาพ.docx
    ดาวน์โหลด