ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

Author : anurak Date : 22 Sep 2022
View : 24 Tags :

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีแพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง