ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

Author : anurak Date : 25 Nov 2022
View : 193 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าร่วมสื่อสารการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 ในการอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะด้านดิจิทัล รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะด้านดิจิทัล รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  และมีอาจารย์สงวน แก้วขาว เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ Update องค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนทักษะการใช้ Zoom Meeting ให้กับที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (Quality coach) ที่ขึ้นทะเบียนกับ สรพ. จำนวนกว่า 101 คน