ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำมิติจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติ Spiritual Healthcare Appreciation standard (SHA) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

Author : anurak Date : 01 Feb 2023
View : 68 Tags :

รองศาสตราจารย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธานคณะทำงานคณะทำงานขับเคลื่อนการนำมิติจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติ Spiritual Healthcare Appreciation standard (SHA) และนางดวงสมร บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. เปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำมิติจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติ Spiritual Healthcare Appreciation standard (SHA) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอัปสรา 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญในการเพื่อพิจารณา แผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อน SHA อาทิ แนวทางการขับเคลื่อน และ โครงการพัฒนา SHA experts ตลอดจนการนำเสนอ ห้องย่อยในการประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้ theme SHA & Person centered care และการพิจารณาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนมิติจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติด้วย


คลังภาพ