ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ประมวลผล และการจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing Activity : ROPA) ครั้งที่ 2

Author : anurak Date : 30 Mar 2023
View : 696 Tags :

อาจารย์ อกนิษฐ์ ธีระอรรถ ให้เกียรติสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ประมวลผล และการจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing Activity : ROPA) ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Cuvee 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโอ๊ควู้ด สวีท ติวานนท์ กรุงเทพฯ โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกปฏิบัติกระบวนการและหลักการจัดทำบันทึกกิจกรรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing Activity : ROPA) และลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย

คลังภาพ