ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สรพ.ได้รับการแต่งตั้งจาก ASQua ให้ดำรงตำแหน่ง President-Elect วาระในปี 2023 - 2025

Author : anurak Date : 07 Sep 2023
View : 554 Tags :

     จากการประชุม Asian Society for Quality in Health Care (ASQua), ASQua Executive Board ครั้งที่ 9th ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ให้ดำรงตำแหน่ง President-Elect วาระในปี 2023 - 2025 โดยมี Dr. Karen Luxford, Chief Executive Officer, Australian Council on Healthcare Standards (ACHS); and Chief Executive Officer, Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI) ดำรงตำแหน่ง President เพื่อร่วมกันผลักดันการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ สนับสนุนโครงการและสร้างเครือข่ายสมาชิกและพันธมิตร สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่เครือข่ายสมาชิกนานาชาติจากภูมิภาคเอเชีย ฯลฯ โดยจะเป็น President ชอง ASQua ในวาระถัดไป

     สำหรับ ASQua เป็นเครือข่ายนานาชาติจากภูมิภาคเอเชีย ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ด้านสุขภาพระดับนานาชาติ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2016 โดยมีสมาชิกประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไทย อินเดีย ไต้หวันและฟิลิปปินส์ ปัจจุบัน ASQua มีสมาชิกเกือบ 200 รายจาก 14 ประเทศ และบริหารงานโดย ASQua Executive Board จากประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทย โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นสมาชิกของ ASQua ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 และมีการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน มาอย่างต่อเนื่องในการเข้าเป็น President-Elect ครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยร่วมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในระดับเอเชียต่อไป

คลังภาพ