ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ร่วมทําบุญตักบาตรและพิธีบําเพ็ญกุศล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ. 2567

Author : suphat Date : 01 Apr 2024
View : 84 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมทําบุญตักบาตรและพิธีบําเพ็ญกุศล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี พ.ศ. 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

คลังภาพ