ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. เข้าหารือทิศทางการทำงานร่วมกับสำนักงานประกันสังคม

Author : anurak Date : 16 May 2024
View : 125 Tags :

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ นายบุญส่ง ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลลัพธ์บริการของสถานพยาบาลประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสบการณ์ในการรับบริการที่ดีมากยิ่งขึ้นจากสถานพยาบาลประกันสังคม โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วม ณ สำนักงานประกันสังคม

คลังภาพ