การรับรอง

คุณค่าการรับรอง

หน้าหลัก / การรับรอง / คุณค่าการรับรอง

โรงพยาบาลระยอง นำแนวทางมาตรฐาน HA สนับสนุนระบบทำงานรับมือโควิด-19

Author : admin Date : 04 Jan 2022
View : 2,957 Tags :

โรงพยาบาลระยอง นำแนวทางมาตรฐาน HA สนับสนุนระบบทำงานรับมือโควิด-19 

นพ.สมบูรณ์ มะลิขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและมาตรฐาน โรงพยาบาลระยอง ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำแนวทางตามมาตรฐาน HA ที่ช่วยสนับสนุนให้ระบบการทำงานของโรงพยาบาลดีขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องรับมือกับการระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดระยอง ในฐานะที่โรงพยาบาลระยองเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA ซึ่งผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาแล้ว 4 ครั้ง แต่เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นเรื่องใหม่ โรงพยาบาลมีการดูแลคนไข้ในสถานการณ์ที่ผ่านมา ที่ทำให้โรงพยาบาลตั้งตัวแทบไม่ทัน ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในการรับมือกับสถานการณ์ ต้องดัดแปลงหอผู้ป่วยหนักเป็นหอผู้ป่วยโควิด 

A group of people in a room with computers

Description automatically generated with low confidenceเดิมโรงพยาบาลมีเตียง 604 เตียง บุคลากร 1,800 คน พอสถานการณ์โควิดเข้ามาปรากฏว่า มีผู้ป่วยโควิดต้องใช้เตียงถึง 1,084 เตียง ในระบบของการดูแลทั้งหมด และต้องรับผู้ป่วยปกติอีก 300-400 คน ปริมาณงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจนได้มีการปรับเปลี่ยน โดยนำเอากระบวนการความคิดของการทำงานคุณภาพตามมาตรฐาน HA เข้ามาใช้ เน้นการสื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด มีการปรับพื้นที่และระบบการทำงานโดยรวม เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับผู้ป่วยที่เข้ามาในทุกๆ วัน ขณะนี้โรงพยาบาลระยอง มีการขยายพื้นที่เพิ่มในรูปแบบของโรงพยาบาลสนาม และฮอสพิเทล โดยปรับรูปแบบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยกับชุมชน เช่น จัดระยะห่างระหว่างเตียง จัดระบบระบายอากาศในแต่ละห้อง หากผู้ป่วยมีอาการทางเดินหายใจมากๆ ก็จะส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

A picture containing text, person, table

Description automatically generatedA person wearing a mask

Description automatically generated with low confidence 

 

A picture containing person, indoor

Description automatically generated"การทำงานของโรงพยาบาลระยอง ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพราะมีหลายเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เช่น เรื่องการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เรื่องการให้บริการฉีดวัคซีนที่มีจำกัดในตอนแรก แต่ภายหลังมีบริการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลระยอง จึงต้องปรับการทำงานตามข้อมูลไปเรื่อยๆ โดยใช้หลักการของวงล้อคุณภาพที่ไม่หยุดนิ่ง มีการทบทวนตเองและมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา สำหรับมาตรฐาน HA นั้น นอกจากช่วยให้ระบบการทำงานของโรงพยาบาลดีขึ้นแล้วยังทำให้ระบบสุขภาวะของสังคมไทยดีขึ้นด้วย"  

 

 

ไทยรัฐออนไลน์ 

13 ก.ย. 2564 15:32 น. 

คลังภาพ