คลังความรู้

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

หน้าหลัก / คลังความรู้ / เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Author : chatarun Date : 02 Jun 2022
View : 1,608 Tags : คู่มือ เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สำหรับ : ผู้ใช้งานระบบ (User Manual)

วันที่ประกาศใช้ 22 มีนาคม 2565

จัดทำโดย กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม

เอกสารแนบ
  1. 51_01_คู่มือเว็บ.pdf
    View