คลังความรู้

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

หน้าหลัก / คลังความรู้ / เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก

Author : admin Date : 17 Oct 2021
View : 859 Tags :

ฉบับแปลเป็นภาษาไทย


เล่มที่ 1 คำนำ ที่มาการแปล คำชี้แจงการแปล คำย่อ คำกล่าวนำ บทนำ ภาคผนวก


เล่มที่ 2 ส่วน A คู่มือผู้สอน


เล่มที่ 3 ส่วน B หัวข้อคู่มือหลักสูตร คำจำกัดความแนวคิดสัญลักษณ์ หัวข้อที่ 1-4


เล่มที่ 4 ส่วน B หัวข้อคู่มือหลักสูตร หัวข้อที่ 5-8


เล่มที่ 5 ส่วน B หัวข้อคู่มือหลักสูตร หัวข้อที่ 9-11ต้นฉบับภาษาอังกฤษ


Part A : Teacher's Guide


Part B : Curriculum Guide Topics