ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน

แผนอื่น ๆ

หน้าหลัก / เกี่ยวกับ สรพ. / แผนอื่น ๆ

  • แผนพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพระยะเวลา 4 ปี (2565 - 2568)

    แนวทางการพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพในระยะเวลา 4 ปี เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์กลไกการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพที่มีความรู้ ความสามารถและมีจำนวนที่เพียงพอ ต่อการดำเนินงานตามภารกิจ และสอดคล้องกับเป้าหมายของ สรพ. ที่จะให้เกิด ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและไว้วางใจด้วยมาตรฐาน HA

    Views : 0 Type : PDF Size : 0.48 MB Date : 10 May 2022