คณะกรรมการสถาบัน

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบัน

หน้าหลัก / เกี่ยวกับ สรพ. / คณะกรรมการสถาบันและคณะอนุกรรมการ / ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบัน

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบัน


สถิติการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

 

เอกสารแนบ
  1. รายงานการเข้าประชุม 2565.xlsx
    ดาวน์โหลด
  1. รายงานการเข้าประชุม 2565.pdf
    View