จดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จดหมายตอบรับ มกราคม 2566

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / จดหมายตอบรับ มกราคม 2566

 • หลักสูตร HA602

  Views : 120 Type : PDF Size : 0.58 MB Date : 09 Nov 2022
 • หลักสูตร HA609

  ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน กรุงเทพฯ

  Views : 79 Type : PDF Size : 0.63 MB Date : 07 Nov 2022
 • หลักสูตร HA601

  ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

  Views : 149 Type : PDF Size : 0.61 MB Date : 07 Nov 2022
 • หลักสูตร HA404

  ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 และ 26 มกราคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

  Views : 58 Type : PDF Size : 0.9 MB Date : 06 Oct 2022