จดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จดหมายตอบรับ มิถุนายน 2567

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / จดหมายตอบรับ มิถุนายน 2567

 • หลักสูตร HA601

  หลักสูตร HA601: ระบบ บริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2567 รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม บุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

  Views : 68 Type : PDF Size : 1.03 MB Date : 15 May 2024
 • หลักสูตร HA305

  หลักสูตร HA305 : การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 12 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  Views : 73 Type : PDF Size : 0.55 MB Date : 30 Apr 2024
 • หลักสูตร HA602 (แก้ไข)

  หลักสูตร HA602 : คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2567 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

  Views : 131 Type : PDF Size : 0.51 MB Date : 17 Apr 2024
 • หลักสูตร HA401

  HA 401 : การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น

  Views : 107 Type : PDF Size : 0.49 MB Date : 21 Mar 2024
 • หลักสูตร HA601

  HA601: ระบบ บริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

  Views : 158 Type : PDF Size : 1.05 MB Date : 18 Mar 2024
 • หลักสูตร HA404

  จัด 3 ครั้ง ครั้งละ 7 ชั่วโมง ครั้งที่ 1: วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2: วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 3: วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผ่านโปรแกรม ZOOM หรือโปรแกรมอื่นตามที่สถาบันกำหนด

  Views : 39 Type : PDF Size : 0.6 MB Date : 05 Mar 2024
 • หลักสูตร HA901

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ HA901 Patient Safety Training Course วันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

  Views : 46 Type : PDF Size : 1 MB Date : 05 Mar 2024