จดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จดหมายตอบรับ กรกฎาคม 2567

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / จดหมายตอบรับ กรกฎาคม 2567

 • หลักสูตร HA401

  หลักสูตร HA 401 : การเยี่ยมสำรวจภายในและการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Journey) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

  Views : 66 Type : PDF Size : 0.47 MB Date : 14 May 2024
 • หลักสูตร HA306

  หลักสูตร HA306: การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

  Views : 55 Type : PDF Size : 0.86 MB Date : 07 May 2024
 • หลักสูตร EC001

  หลักสูตร EC001: Adverse event Investigation & Management ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

  Views : 13 Type : PDF Size : 1.7 MB Date : 02 May 2024
 • หลักสูตร HA609

  หลักสูตร HA609 : การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information Management) ในวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

  Views : 74 Type : PDF Size : 0.77 MB Date : 22 Apr 2024
 • หลักสูตร HA608

  HA 608: Smart Quality Notetaker เทคนิคถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

  Views : 63 Type : PDF Size : 2.24 MB Date : 11 Apr 2024
 • หลักสูตร HA501

  การอบรมหลักสูตร HA 501: การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

  Views : 107 Type : PDF Size : 0.57 MB Date : 21 Mar 2024