จดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จดหมายตอบรับ กุมภาพันธ์ 2566

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / จดหมายตอบรับ กุมภาพันธ์ 2566

 • หลักสูตร HA504

  หลักสูตร HA504: ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

  Views : 7 Type : PDF Size : 0.98 MB Date : 09 Jan 2023
 • หลักสูตร HA705

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง HA 705 (Act to Re-accreditation) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี

  Views : 21 Type : PDF Size : 0.64 MB Date : 06 Dec 2022
 • หลักสูตร HA501

  หลักสูตร HA 501: การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation) ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Citrine 1-2 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น

  Views : 67 Type : PDF Size : 0.51 MB Date : 06 Dec 2022
 • หลักสูตร HA305

  หลักสูตร HA 305 : การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

  Views : 59 Type : PDF Size : 0.63 MB Date : 15 Nov 2022
 • หลักสูตร HA304

  ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

  Views : 24 Type : PDF Size : 0.78 MB Date : 06 Oct 2022