จดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จดหมายตอบรับ มีนาคม 2567

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / จดหมายตอบรับ มีนาคม 2567

  • หลักสูตร HA 602

    HA 602 : คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 รุ่นที่ 2 ผ่านโปรแกรม ZOOM หรือ โปรแกรมอื่นตามที่สถาบันกำหนด

    Views : 0 Type : PDF Size : 0.64 MB Date : 09 Jan 2024