จดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง

จดหมายตอบรับ มีนาคม 2566

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / จดหมายตอบรับ มีนาคม 2566

  • หลักสูตร HA602

    Views : 4 Type : PDF Size : 0.58 MB Date : 24 Jan 2023
  • HA401

    กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร HA 401 : การเยี่ยมสำรวจภายในและการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” (Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Journey) ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Citrine 1-2 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

    Views : 1 Type : PDF Size : 0.55 MB Date : 15 Nov 2022