จดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเลื่อนการอบรม HA305_มค.67

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / แจ้งเลื่อนการอบรม HA305_มค.67

  • แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตร HA305_มค.67

    ขอเลื่อนการอบรมจากเดิม วันที่ 24-26 มกราคม 2567 เป็น ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

    Views : 0 Type : PDF Size : 0.13 MB Date : 08 Nov 2023