ระบบที่เกี่ยวข้อง

HA-IT Plus แนวทางการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับโรงพยาบาลของรัฐ

หน้าหลัก / ระบบที่เกี่ยวข้อง / HA-IT Plus แนวทางการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับโรงพยาบาลของรัฐ

HA-IT Plus แนวทางการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สำหรับโรงพยาบาลของรัฐ

   

                     สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งขาติ (สกมช.) และ สมาคมเวชสารสนเทศไทย (Thai Medical Informatics Association – TMI) ​ยกระดับความปลอดภัยของโรงพยาบาลทุกแห่งในกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานระบบ ISO 27001 หรือ HAIT Plus ​และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับมือกรณีการโจมตี​

วัตถุประสงค์​

1. เพื่อให้โรงพยาบาล มีแนวทางพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ตามกฎหมาย และประมวล แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง​

2. เพื่อให้โรงพยาบาล สามารถยกระดับการพัฒนาให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ลิงค์เอกสาร HAIT Plus